Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Zajęcia edukacyjne to wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń. To zarówno przygotowanie do szkoły, rozwój i poszerzenie wiedzy w późniejszym wieku.

Dwie klasy wiekowe: 3 lat –  4 lat, 5 lat odbywają się raz w tygodniu w małych grupach. Każde dziecko otrzyma zestaw materiałów edukacyjnych na którym będzie rozwijało swój potencjał edukacyjny.

Twoje dziecko:

  • Opanuje podstawy polskiego programu,
  • Wzbogaci słownictwo w języku polskim,
  • Jeszcze bliżej pozna Polskę,
  • Nauczy się współpracować w grupie,
  • Stanie się bardziej samodzielne i odważne.

Koncepcja naszych zajęć jest oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według tej teorii każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione i to na wiele sposobów, ma ono kilka różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna jest dominująca. Może to być inteligencja językowa, logiczno-matematyczna, wizualno-przestrzenna, kinestetyczna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna.

Ilość miejsc ograniczona.

Zarezerwuj miejsce dziecku ->  TUTAJ