Coaching dziecięcy i rodzicielski

Coaching dziecięcy ma podejście holistyczne i długoterminowe. 

Nad czym pracujemy podczas Indywidualnego Coachingu z dzieckiem?

 Samoocena, współpraca, budowanie zaufania i interakcji społecznych

  Cele i ich realizacja                                                                   Radzenia sobie ze stresem

   Trudne negatywne myśli i przekonania                         Przyjaźnie

  Problemy szkolne                                                                    Trudności rodzinne

  Rywalizacja rodzeństwa                                                       Motywacja w sporcie

 Motywacja i umiejętność słuchania                               Komunikacja z rówieśnikami

Co daje Indywidualny Coaching dziecku:

 pomaga  dostrzec rozwiązania w sytuacji w której się znajduje

 pozwala zrozumieć siebie w sytuacji w której jest obecnie

 pokazuje, że jest odpowiedzialne za swoje czyny i wybory

 zwiększa  zaufanie do siebie co pozwala  pozytywnie działać, myśleć i czuć

 rozwija podstawowe umiejętności życiowe

 Coaching rodzicielski „3+2”

W programie „3 + 2” to 3 sesje z dzieckiem oraz 2 sesje z rodzicami trwające 60 minut. Na pierwszej godzinnej sesji rodzice której wspólnie z trenerem wyznaczają cel pracy. Na kolejnych 3 spotkaniach dziecko pracuje z coachem który wprowadza młodego człowieka na drogę i daje  drogowskazy pracy nad sobą  które doprowadzą do skutecznych rozwiązań.  Po napisaniu raportu odbywa się  godzinne spotkanie  z rodzicami i dzieckiem, które ma dać im wgląd w inteligencję emocjonalną dziecka oraz przekazać  wskazówki trenera do wykorzystywania w domu.

Dla kogo ?

 Dla dzieci od 6 roku życiu życia

 Dla rodziców, którzy wierzą w potencjał swojego dziecka

 Dla rodziców, którym zależy na świadomym wychowywaniu dziecka