Psychoedukacja


Uczestnicy zajęć psychoedukacyjnych to:

 • dzieci borykające się z problemami dorastania i dojrzewania,
 • dzieci z zaburzeniami zachowania i trudnościami emocjonalnymi, takimi jak:
  – nadpobudliwość,
  – agresja,
  – niechęć do szkoły,
  – trudności w kontaktowaniu się z rówieśnikami i dorosłymi,
  – poczucie osamotnienia,
  – mała aktywność życiowa związana z niską samooceną itp.,
 • również wszyscy ci, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności funkcjonowania w grupie.

Celem zajęć psychoedukacyjnych jest stwarzanie dzieciom doświadczeń korygujących zaburzenia poprzez:

 • Zdobywanie umiejętności w zakresie komunikacji, podejmowania decyzji, asertywności, rozwiązywania konfliktów,
 • Możliwość odreagowania nagromadzonych napięć dzięki stwarzaniu atmosfery bezpieczeństwa i oparcia w grupie,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych (szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych),
 • Zaproponowanie alternatywy dla negatywnych wzorców zachowania,
 • Zapoznanie uczniów z różnymi metodami pokonywania stresu, ukazanie pozytywnych sposobów radzenia sobie z nimi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.