Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym w wieku 0-8 roku życia, lub do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci w Paisley

W ramach wczesnego wspomagania dzieci mogą korzystać z następujących terapii:

  • Psychologiczna
  • Pedagogiczna
  • Logopedyczna / Neurologopedyczna
  • Elementy Integracji Sensorycznej
  • Terapia Ręki
  • Terapia Dźwiękiem
  • zajęcia z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu
  • oraz treningi umiejętnościowe (Trening Umiejętności Społecznych oraz Trening Umiejętności Szkolnych)

Aby dziecko zostało przyjęte na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, rodzice powinni dostarczyć do Centrum wniosek i zaświadczenie lekarskie.