Edukacja / Coaching dziecięcy

Coaching dziecięcy ma podejście holistyczne i długoterminowe. 

Nad czym pracujemy podczas Indywidualnego Coachingu z dzieckiem?

 Samoocena, współpraca, budowanie zaufania i interakcji społecznych

 Cele i ich realizacja                                                                  Radzenia sobie ze stresem

 Trudne negatywne myśli i przekonania                         Przyjaźnie

 Problemy szkolne                                                                    Trudności rodzinne

 Rywalizacja rodzeństwa                                                        Motywacja w sporcie

 Motywacja i umiejętność słuchania                                Komunikacja z rówieśnikami

Co daje Indywidualny Coaching dziecku:

  pomaga  dostrzec rozwiązania w sytuacji w której się znajduje;

  pozwala zrozumieć siebie w sytuacji w której jest obecnie

  pokazuje, że jest odpowiedzialne za swoje czyny i wybory

  zwiększa  zaufanie do siebie co pozwala  pozytywnie działać, myśleć i czuć

  rozwija podstawowe umiejętności życiowe

 Moduł 1  Kim jestem?

 Moduł 2 Sztuka pozytywnego myślenia.

 Moduł 3 Moje wartości.

 Moduł 4 Rozwijam zmysły.

 Moduł 5 Uważność, spokój i medytacja.

 Moduł 6 Moje bezpieczne miejsce.

 Moduł 7 Roller Coster ( co się dzieje z moimi emocjami?).

 Moduł 8 Lecę spełniać marzenia czyli wyznaczam cele.

 Moduł 9 Okulary wdzięczności. Skupiam się na dobrych rzeczach.

 Moduł 10 Moja WEWNĘTRZNA MOC.

W tych sesjach skupiamy się na budowaniu fundamentów rodzinnych, aby dziecko mogło stać się liderami swojego życia. Nacisk kładziemy na pracę z umyłem i ciałem.

Nie chodzi o to, co robisz dla swoich dzieci jako rodzic, ale o to, czego uczą się powtarzając to co Ty robisz, co sprawi, że odniosą sukces w życiu.

 Moduł 1  Znajdź i skoncentruj się na mocnych stronach dziecka i jeszcze bardziej rozbuduj je.

 Moduł 2 Daj dziecku siłę do bycia częścią własnego procesu samorozwoju.

 Moduł 3 Wartości Waszej rodziny.

 Moduł 4  Indywidualne potrzeby dziecka.

 Moduł 5 Łatwiejsza komunikacja.

 Moduł 6 Asertywny rodzic – Asertywne dziecko.

 Moduł 7 Roller Coster ( co się dzieje z moimi emocjami?).

 Moduł 8 Więcej Zaufania i poczucia pewności.

 Moduł 9 Okulary wdzięczności. Skupiam się na dobrych rzeczach.

 Moduł 10 My jako POWER Rodzinka.

 Czytanie i liczenie w ruchu.

 Metody szybkiego zapamiętywania. 

  Koncentracja uwagi na medal. 

 Mistrzowie matematyki w zabawie.

 Chemia i fizyka. Jak się uczyć by wykorzystać wiedzę w życiu codziennym. 

 Edukacja przedszkola i wczesnoszkolna.