Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dzieciom z zaburzonym rozwojem psychoruchowym i społecznym w wieku 0-8 roku życia, lub do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci w Paisley

W ramach wczesnego wspomagania dzieci mogą korzystać z następujących terapii: 

 Psychologiczna

 Pedagogiczna

 Elementy Integracji Sensorycznej

 Terapia Ręki

 Terapia Dźwiękiem

 zajęcia z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu

 oraz treningi umiejętnościowe (Trening Umiejętności Społecznych oraz Trening Umiejętności Szkolnych)

Aby dziecko zostało przyjęte na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, rodzice powinni dostarczyć do Centrum wniosek i zaświadczenie lekarskie.