Gimnastyka Ciała i Mózgu

Regularnie ćwiczenia fizyczne są potrzebne w okresie, gdy dziecko przygotowuje się do pójścia do szkoły. Dzieci na tym etapie są gotowe do szlifowania takich podstawowych umiejętności fizycznych jak:

Podobny obraz bieganie,

Podobny obraz skakanie,

Podobny obraz rzucanie,

Podobny obraz kopanie,

Podobny obraz łapanie.

Oprócz fantastycznej zabawy dzieci nauczą się podstaw gimnastyki oraz wzmocnią swoje zdolności manualne. Staną się bardziej niezależne, ponieważ rodzice nie muszą już im pomagać w ćwiczeniach, a są jedynie obserwatorami.

Podczas zajęć kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych: dzieci ćwiczą uważne słuchanie, wykonywanie poleceń, współpracę w grupie i dowiadują się więcej o sobie.
Dzieci zwiększają swoją siłę, gibkość i zwinność podczas wprowadzania nowych umiejętności gimnastycznych w bezpieczny sposób. Zajęcia dostosowane są do aktualnego poziomu sprawności i umiejętności dziecka.

Prowadzone przez wykwalifikowane osoby zajęcia mają na celu zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazania im, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości.

Ruch wnosi w nasze życie wiele korzyści prócz poprawy kondycji i sprawności sprzyja również poprawie pamięci i rozwojowi inteligencji. Program Gimnastyka ciała i mózgu zawiera ćwiczenia kinezjologiczne, uwzględniające współdziałanie ciała i umysłu, rozwój wzorców motorycznych oraz symetrię ciała.